Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường mầm non Tự Do tiền thân là một tổ mẫu giáo trực thuộc trường Tiểu học xã Tự Do có 12 giáo viên được chia thành 9 nhóm lớp nằm rải rác ở các xóm với 106 cháu. Năm 2009 nhà trường được thành lập và mang tên trường Mầm non xã Tự Do theo quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn. Đồng chí Bùi Thị Lon được bổ nhiệm là Phó hiệu trưởng phụ trách trường.